VÅRDHUND Tjänster som gör skillnad

Att arbeta med vårdhund

Hundens förmåga att locka fram och motivera till samspel och aktivitet samtidigt som den även kan lugna och trösta gör den till ett ovärderligt komplement inom vården. Här nedan följer några exempel på områden där vårdhundens medverkan har stor effekt.

Fysisk träning

 • Hand och armfunktion - pat. kastar boll, klappa/dra fingrarna i pälsen,borsta hunden, spela spel med hunden, öppna burk med godis-ge hunden.
 • Bålstabilitet / rörlighet - pat. böjer sig ner/fram till hunden och den är placerad så att träningen blir optimal, hålla i ring hund hoppar, kasta boll hund hämtar alt lägger i korg, vårda hund på bord.
 • Benstyrka - promenad, lyfta på ben hund hoppar, stå och hålla i hinder.
 • Balans i sittande / stående - rulla pilatesboll hund rullar tillbaka, bowla, sparka boll.
 • Koordinationsförmåga - kasta prick på tavla, hink, platta, få hunden att utföra trick.
 • Målinriktat aktivitetsutförande - spela spel, gömma leksak, ställa i ordning bana, ta upp föremål
  kasta/ta emot, få hunden att utföra trick.
 • Greppförmåga - känna på olika föremål som hund kan hämta, hålla i ring hund hoppar igenom,
  borsta/vårda, hålla koppel.
 • Precision - pricka, ladda spel.
 • Avvägd kraft i rörelsen
Vårdhundsföraren får många gånger i förväg veta från leg. personal vad patienten behöver träna. Vårdhundsföraren styr sedan hunden för att locka fram rätt rörelser hos patienten. Ta exemplet ”vårda hund på bord”. Patienten får stå upp, träna balans, finmotorik, arm och hand funktion, bålstabilitet, benstyrka, koordinationsförmåga, målinriktat aktivitetsutförande, minne, planering, greppförmåga, avvägd kraft samtidigt som man utför något meningsfullt vilket i sin tur ökar självkänslan.
Punkterna ovan är bara några exempel. Vårdhundsföraren utgår alltid utifrån patientens förmåga, kognitivt, fysiskt och psykiskt. Detta går att göra på många olika sätt. Det är vårdhundsförarens uppfinningsrikedom och flexibilitet som sätts på prov för att kunna uppnå målet. Hundens personlighet är givetvis också betydelsefull för slutresultatet.
Sociala förmågor
 • Det sociala samspelet - hunden är den gemensamma nämnaren man samlas runt. Man är en person som klarar av massa saker tillsammans med hunden vilket ökar tron på sig själv, det är lättare att ta kontakt med andra tillsamans med hunden (hunden samspelar med patienten)
 • Att vänta på sin tur
 • Behålla koncentrationen i aktiviteten - hunden håller
  kontakten med pat. under övningen och lockar till fortsatt
  aktivitet
 • Träna att utrycka sig och förstå - att få hunden att
  genomföra saker t ex kommendera sitt, ligg, varsågod. Viljan att berätta för andra vad man gjort tillsammans med hunden
 • Öka välbefinnande och självkänsla - man lyckas alltid
 • Öka närvaro ”här och nu” - hundens skapar
  sammanhang, den håller fokus på patienten som lockar patienten till att delta
”Problembeteenden”
 • Oro
 • Vandringsbeteende
 • Agitation
 • Nedstämdhet
 • Inåtvändhet
 • Plockighet
Vid vad vi kan kalla ”problembeteenden” så är det viktigt att hunden kan ta det lugnt och invänta kontakt. Hunden måste kunna klara av både skrik, gråt och oro. Många gånger borgar hundens närvaro till samtal där patienten berättar för hunden vad som gör dom oroliga, olyckliga och nedstämda. Det är då återigen viktigt att hunden förblir lugn och behåller kontakten med patienten.

Intellektuella förmågor

 • Initiativförmåga - allt blir rätt tillsammans med hunden vilket ökar viljan att ta egna initiativ.
 • Flerstegsinstruktioner - sätta på koppel, ta på jackan, för att sedan gå ut.
 • Koncentrationsförmåga - hunden bibehåller kontakten och lockar till fortsatt aktivitet för att aktiviteten ska fortsätta.
 • Problemlösningsförmåga - hur ska vi få hunden hoppa?
 • Hitta “vägen in” till någon - hundens förmåga att skapa
  kontakt är överlägsen människan.
 • Minne - vem är hunden, vad gjorde vi förra gången, var
  har vi gömt leksaken hunden letar efter.
 • Planera - planera en aktivitet tillsammans med hunden.
  Återigen, detta är bara ett axplock av allt vi gör tillsammans med våra hundar.