VÅRDHUND Tjänster som gör skillnad

Hur vi arbetar
Ett vårdhundsteam är en utbildad förare med reell kompetens för sin målgrupp och hundar som har rätt personlighet och utbildning för att möta upp olika individers behov inom respektive målgrupp. Hundarna tränas under en förhållandevis lång period som sedan måste underhållas under hela deras tjänstetid.


Jag arbetar alltid på remiss som är skriven av legitimerad personal dvs läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, logopeder, kuratorer m fl. Mina insatser utvärderas uteslutande av den som skrivit remissen!


Hundarna arbetar alltid tillsammans med mig. Jag får i förväg veta vad som är syftet och målet med mötet och utgår alltid från patientens förmåga, kognitivt, fysiskt och psykiskt. Detta går att göra på många olika sätt. Det är min uppfinningsrikedom och flexibilitet som sätts på prov för att uppnå målet. Hundens personlighet och storlek är också av betydelse för övningens utformning. Jag styr sedan hunden för att den ska locka fram rätt rörelser hos patienten. Den boende upplever att det är han/hon som styr övningarna och hunden uppmuntrar med att hela tiden hålla ögonkontakt och locka till aktivitet.

Hundarna och jag har erfarenhet från både demensvård och rehabilitering för vuxna med förvärvad hjärnskada. För båda målgrupperna är hunden i kraft av sitt unika sätt att motivera den samma men tillvägagångssätten skiljer sig åt. Det centrala är individen, det är utifrån honom/henne både hund och övningar väljs.